ข่าวและกิจกรรม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาคณะครูและเจ้าหน้าที่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาคณะครูและเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำงานร่วมกันมา มิตรภาพ ความรัก ความผูกพันยังคงอยู่ตลอดไปถึงแม้จะไปทำงานต่อที่ไหนก็ตาม โอกาสนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในงานเลี้ยงและกล่าวอำลา และมีพิธีรดน้ำดำหัวครูอาวุโสเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกคน ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 17.30-21.00 น. ณ โรงแรมมณเทียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3

อ่านเพิ่มเติม

งานเลี้ยงฉลองผู้สำเร็จการศึกษา "The Last Memories ACC 83" ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดงานเลี้ยงฉลองผู้สำเร็จการศึกษา "The Last Memories ACC 83" นักเรียนชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 83 (รุ่นตำนาน) และนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีคุณสุวิทย์ สิมป์ศิริพันธ์ ผู้แทน คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คุณวิศว์กรณ์ ศรีสกุล ผู้แทน ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ คุณประสิทธิ์ ธารทอง ผู้แทน ดร.แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์ ประธานมูลนิธิบราเดอร์เบอร์นาร์ด กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน โอกาสนี้มีคณะกรรมการสมาคมและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 18.00-21.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลานักเรียน ปวช.3 รุ่น 83 และ นักศึกษา ปวส.2 รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลา นักเรียน ปวช.3 รุ่นที่ 83 และนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี ประธานนักเรียนกล่าวขอบคุณและขอขมาครูอาจารย์ เปิดวิดีทัศน์แสดงความรู้สึกของนักเรียน ผู้อำนวยการกล่าวอวยพรและให้ข้อคิดแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ต่อจากนั้นผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกันผูกข้อมือให้กับลูกศิษย์ที่รักทุกคน โอกาสนี้มีศิษย์เก่ามาร่วมงานด้วย ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (กล้องหลัก)

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 รุ่นที่ 83 และระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี คุณพ่อพรสรร สิงห์ชัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์เป็นประธานในพิธีทางศาสนา มีตัวแทนนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมคณะกรรมการ ตัวแทนนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์พร้อมคณะกรรมการ คณะครู ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี ผู้อำนวยการได้มอบ "ทุน 5 ทศวรรษ" มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญให้กับนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

อ่านเพิ่มเติม
ACC Business Prep School
อนาคตท่ีพร้อมก้าวไกลในโลกธุรกิจ