ข่าวและกิจกรรม

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" ให้กับนักเรียน

ห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการจัดกิจกรรม "ไหว้พระจันทร์" โดยให้นักเรียนประดิษฐ์โคมไฟ และทำขนมไหว้พระจันทร์ (บัวหิมะ) ของตัวเอง โอกาสนี้คุณครูได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 12.40-14.20 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

ฝ่ายวิชาการจัดบรรยายพิเศษโดยเชิญศิษย์เก่ามาเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจเบเกอรี่จนประสบความสำเร็จ

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษให้กับนักเรียนโดยเชิญคุณวิสิทธิ์ สดแสงเทียน และคุณรุจา สดแสงเทียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โบว์เบเกอรี่เฮ้าส์ จำกัด (ศิษย์เก่า ปวช.รุ่น 6) มาเล่าถึงประสบการณ์การทำธุรกิจเบเกอรี่จนประสบความสำเร็จ ต่อจากนั้นร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของท่านผู้อำนวยการ ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30-12.30 น. ณ ห้องสัมมนาและบริเวณหน้าห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเสริมสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบชิ้นงานด้วยการระบายสีบนเครื่องปั้นดินเผา

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมเสริมสมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบชิ้นงานด้วยการระบายสีบนเครื่องปั้นดินเผาตามขนาดที่มีมาให้ นักเรียนและครูต่างมีผลงานของตัวเอง (Master Piece) และยังนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 12.40-14.30 น. ณ โรจนารุณโภชนาคาร ชั้น 1 อาคารมงฟอร์ต

อ่านเพิ่มเติม

นักเรียนฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และวิธีการดับไฟเบื้องต้นร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการโดยฝ่ายวิชาการนำนักเรียนเข้าร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมในการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ เรียนรู้วิธีการดับไฟเบื้องต้น โดยวิทยากรจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร รวมถึงการสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.30-12.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

อ่านเพิ่มเติม
Call Us Now
Tel: 02-675-5078